Adámku náš

Česká ľudová pieseň

1.
Adámku náš, copak děláš?
Na louce ti pasou,
ty jsi mezi chasou,
o nic nedbáš, o nic nedbáš!

2.
Adámku náš, copak děláš?
Děti jdou do školy,
tys ještě v posteli,
na nic nedbáš, na nic nedbáš.

3.
Adámek vstal, boty hledal.
Nevěděl kam boty,
kabátek, kalhoty
včera si dal, včera si dal.

**
alebo:

Adámku náš

1.
Adámku náš, copak děláš,
na louce ti pasou,
ty jsi mezi chasou,
ty nic nedbáš!

2.
Adámku můj, v slibu mi stůj,
co jsi mně sliboval,
když jsi mne miloval,
že budeš můj!

3.
Andulko má, není možná,
jen počkej do jara,
až bude fiala,
pak budeš má.

**
alebo:

Adámku náš

1.
Adámku náš, copak děláš,
na louce ti pasou,
ty jsi mezi chasou,
ty nic nedbáš!

2.
Adámku můj, v slibu mi stůj,
co jsi mně sliboval,
když jsi mne miloval,
že budeš můj!

2.
Andulko má, není možná,
jen počkej do jara,
až bude fiala,
pak budeš má.