A ta naše chasa mladá

1.
A ta naše chasa mladá,
roste pěkně nahoru,
[:přijeli k nám komisaři,
odvedli jí na vojnu.:]

2.
Jen jednoho neodvedli,
ten na vojnu nemusí,
[:ten má holku namluvenou,
oženit se sní musí.:]

3.
Já lituju můj drahý tatíčku,
že jsem se brzo ženil,
[:teď jsou holky mnohem hezčí,
já bych za nima chodil.:]

4.
Já lituju má drahá matičko,
že jsem se brzo vdala,
[:teď jsou hoši mnohem hezčí,
já bych je milovala.:]

Česká ľudová pieseň - polka