Veľká noc už prešla

1.
Veľká noc už prešla, ja neokupaná,
moja rozmarija v harčičku ostala, hojaže, hoj.

2.
Tej kojšovský valal len tak sa beľeje,
kde moj frajer býva, maľované dvere, hojaže, hoj.

3.
Odpovedila ja krajšomu jak tebe,
bo ja sa úfala beťáru na tebe, hojaže, hoj.