A veru Kvočkovia

1. A veru Kvočkovia poniže Kvočkoviec chyteli šuhajka, keď išiel od oviec. 2. Chyteli šuhajka, chyteli šuhajka, keď išiel od oviec, keď išiel od oviec.