A veru Jánošík samopašné dieťa

1. A veru Jánošík samopašné dieťa, kebys' nebol zbíjal, nelapali by ťa. 2. Jánošík nezbíjal, ako iní kradli, keď ho obeseli šibeničky spadli.