A veď sme my boli

1. A veď sme my boli u gazdu dobrého, pýtali sme vody, dal nám páleného. 2. A veď sme my boli u gazdu dobrého, jakože pôjdeme Bože môj od neho.