Aká je to potajomná láska

1.
Aká je to potajomná láska, nevie o nej otec ani matka,
nevie o nej otec ani matka, ani verná kamarátka.

2.
Vyrástol mi strom zelený v piesku, a to pre tú potajomnú lásku,
vyrástol mi široký mladistý, žiaden mládenec nie je istý.

3.
Na čo som sa mladá vydávala, zo mňa bola vždy veselá panna,
na to som sa aj pekne nosila, za švárnymi chlapcami pozerala.

4.
Moje očka vždy veselé boli, kadiaľ išli, všade sa mi smiali,
a teraz sa do zeme dívajú, kade idú slzy vylievajú.

5.
Ach, Bože môj, na svete jeden raz, vypadol mi z vrkoča jeden vlas,
rozpleť sa mi vrkoč premilý, navráť sa mi môj vienok zelený.

6.
Počúvajte vy poctivé panny, aká som ja smutna medzi vami,
vy budete pod vienkami chodiť a ja budem svojho synka kojiť.

7.
Počúvaj ty, najmladšia sestrička, pokojíš mi mojeho synáčka,
a ja pôjdem k tichému Dunaju, namočím si moju smutnú hlavu.

8.
Keď to mamka od dcéry počula, na dcérku si dobrý pozor dala,
keď mamka oči z dcérky spustila, nad dcérkou sa voda zatočila.