A vy oči čierne

1.
[:A vy oči čierne, čo stále plačete,:]
[:na čo ste navykli odvyknúť musíte.:]

2.
[:My sme si navykli Janíčka milovať,:]
[:a teraz musíme naňho zapomínať.:]

3.
[:Zapomeň Anička, zapomeň na neho,:]
[:keď pôjdeš vedľa ňho, nedívaj sa naňho.:]

4.
[:Však sa ja nedívam, dívajú sa oči,:]
[:jak sa ten môj milý s inou kolem točí.:]

5.
[:S inou sa kolem točí, inú domov povedie,:]
[:a na mňa si, smutnú, ani nespomenie.:]