Veje vetrík po ovsenom klase

Nová Baňa a okolie

1.
Veje vetrík po ovsenom klase,
frajer pozná frajerku po hlase.
Ktorá si tak prevesele spieva,
tá má každá po vôli frajera.

2.
Ku ktorej sa schádzajú mládenci,
tá nepôjde na sobáš vo venci,
ale pôjde v hodvábnom ručníčku,
a to všetko pre lásku velikú.

3.
To vtáčatko, čo tak pekne spieva,
z orechovej halúzky sa dolu díva,
tá halúzka je pekná zelená,
ty musíš byť dievčina, ty moja.

4.
A vy, ľudia, pre Boha vás prosím,
dajte mi milovať, čo ja v srdci nosím,
nyvykli mi očká na jeho mihanie
a na jeho verné milovanie.

5.
A vy, ľudia, pre Boha vás prosím,
nezáviďte, že ja za ňou chodím,
v noci idem, keď ma nik nevidí,
a predsa nám celý svet závidí.