A pod hájom

1.
A pod hájom a pod hájom zelený majerán,
[:povedajú, povedajú, že si ja vyberám.:]

2.
Koby dali, koby dali ešče ráz vyberač,
[:vedela by, vedela by, komu mám rúčku dač.:]

3.
Nedala by, nedala by doma schovanému,
[:len by dala, len by dala sveta skúsenému.:]

4.
Bo šva je doma schovaný, tot si ženu bije
[:a šva je sveta skúsený, tot ju posanuje.:]