Vydám sa vám, mamka moja, vydám

1.
Vydám sa vám, mamka moja, vydám,
[:vydám sa vám, mamka moja, vydám,
príde po mňa zo Slatiny cigáň.:]

2.
Či som ťa ja nato vychovala,
[:či som ťa ja nato vychovala,,
aby som ťa za cigáňa dala?:]

3.
Mne sa cigáň veru veľmo páči,
[:mne sa cigáň veru veľmo páči,
preto, že má kučeravje vlasy.:]

4
Zuby biele ako s porcelánu,
[:zuby biele ako s porcelánu,,
a hlavičku peknú kučeravú.:]

5.
Cigáň pekne vie na husle hrati,
[:cigáň pekne vie na husle hrati,
pri tom sa mi bude sladko spati.:]