Veje vietor, veje

1.
[:Veje vietor, veje, otvor milá dvere,:]
[:otvor milá dvere, otvor milá dvere,
lebo ma zaveje, lebo ma zaveje.:]

2.
[:Ja by otvorila, neviem de je kľučka.:]
[:Neklam ma, má milá, neklam ma, má milá,
na nej ti je rúčka, na nej ti je rúčka.:]

3.
[:A na tej ručičke strieborná obrúčka,:]
[:muožeš dobre vedieť, muožeš dobre vedieť,
že bude rozlúčka, že bude rozlúčka.:]

4.
[:Keď sme sa mi dvaja rozlučovať mali,:]
[:aj tá zem sa triasla, aj tá zem sa triasla,
čo sme na nej stáli, čo sme na nej stáli.:]

alebo:

Z hora vietor veje

1.
[:Z hora vietor veje, otvor milá dvere.:]
[:Keď mi neotvoríš, keď mi neotvoríš,
keď mi neotvoríš, veru ma zaveje.:]

2.
[:Otvorila bych ti, neviem kde je kľučka.:]
[:Neklam ma, má milá, neklam ma, má milá,
neklam ma, má milá, na nej ti je rúčka.:]

3.
[:A na tej ručičke strieborná obrúčka.:]
[:Môžeš dobre vedieť, môžeš dobre vedieť,
môžeš dobre vedieť, že bude rozlúčka.:]