Aká si ty hrdá diovka

1.
Aká si ty hrdá diovka,
nerozprávaj mnoho.
Prídu tebe takie časy,
pôjdeš za hockoho.

2.
Prídu tebe časy,
že vyletíš z krásy,
budeš tak vyzerať,
ako starie gati.

3.
Jak slaninka deväťročná
budeš pekná biela,
jak tekvica nedozretá
bude hlávka tvoja

4.
Oči ako sojka,
nos ako uhorka,
zuby ako vráta,
časom sa ti stratia,
viac sa nenavrátia.