A poniže Kelemeša

1.
A poniže Kelemeša, Kolčova, Kolčova,
[:odlecela koničkovi podkova, podkova.:]

2.
A ľem ty mne, muj koničku, rovno neš, rovno neš,
[:dam ci pribic podkovečku, ešči dnes.:]

3.
Dam ci pribic podkuvečku zo zlata, zo zlata,
[:žeby ši me nezhodzil do blata, do blata.:]

4.
Dam ci pribic podkuvečku z javora, z javora,
[:poneseš me gu dzifčecu do dvora, do dvora.:]