A u našej Stanči

1.
A u našej Stanči novina še stala,
[:zabiľi parobka, keď muzika hrala.:]

2.
Ňenazdalo še mu, šejhaj, v jeho vešelosci,
[:že von pri muzike zloži svojo kosci.:]

3.
Stančanski parobci, na mňe ňezabudzce,
[:naj na mojim hrobe trava ňezarošňe.:]

4.
Ľem vi mi zasadzce, šejhaj, rozmarin žeľeni,
[:budze mi rozkvitac mesto mladej ženi.:]