Vyletela holubienka

1.
Vyletela holubienka ze skaly,
už sa moje černé očka vyspali,
vyletela holubienka ešte raz,
jak nepríde zajtra večer bude čas.

2.
Vyletela lastovenka ze skaly,
tej noci me tria mládenci boškali,
jeden líčko, druhý uško, tretí tvár
a ten štvrtý, najmilejší, se mnou spal.