Vydala mamka, vydala dzifke

Oščadnica, Kysuce

1.
Vydala mamka, vydala dzifke
[:do cudzej krajiny.:]

2.
Kedz jo̲m vydala, aj prikozala
[:by jeg ňechodzila.:]

3.
A jo se spravim ftočkem jarabym
[:a jo ci priľecim.:]

4.
Oj, heš, heš, ftočku, ftočku jaraby
[:s tej bjolej ľaľije.:]

5.
Ňezgaňojže me, nojmločo sostra
[:s tej bjolej ľaľije.:]

6.
Jo jeg jom sola, aj poľivala
[:po mňe se prijina.:]

7.
Tebe je dobre, nojmločo sostra
[:pri svojej maceri.:]

8.
Ľež mňe je byda, byda prebyda
[:pri cudzym chlopovi.:]

9.
Tebe madz budii, glovičke gladzi
[:sto̲ň hore, dzivečko.:]