A poniže Tisovca

Gemer

1.
[:A poniže Tisovca je tam pekný, hustý les,:]
[:veru sa mi tak zdá, veru sa mi tak zdá,
že môj milý príde dnes.:]

2.
[:Príde mi, veru, príde, na tom vranom koníčku,:]
[:veď si už pripína, veď si už pripína
na ľavý bok šabličku.:]

3.
[:Keď si ju on pripínal, na svoj dom si spomínal,:]
[:ťažko sa mu vzdychlo, ťažko sa mu vzdychlo,
koník pod ním zaerdžal.:]

4.
[:Neryhoci, koníčku, neplač ťažko, Janíčku.:]
[:Jakže by neplakal, jakže by neplakal,
keď som sa na vojnu dal.:]


alebo:
A poniže Tisovca
Malo Hont

1.
[:A poniže Tisovca jest tam pekný, hustý les,:]
[:všetko sa mi tak zdá, všetko sa mi tak zdá,
že môj milý príde dnes.:]

2.
[:Príde mi on, ej, príde, na tom vranom koníčku,:]
[:dal si on pripínať, dal si on pripínať
vedľa boku šabličku.:]

3.
[:Keď si ju on pripínal, na svoj dom sa obzeral,:]
[:ťažko sa mu vzdychlo, ťažko sa mu vzdychlo,
koník pod ním zryhotal.:]

4.
[:Neryhoci, koníčku, neplač ťažko, Janíčku.:]
[:Jakže by neplakal, jakže by neplakal,
keď som sa na vojnu dal.:]