Vyletěla křepelenka z prosa

1.
Vyletěla křepelenka z prosa,
[:a já za ňú bosulenka bosa.:]

2.
Mosím sa já mej maměnky pítat,
[:mám-li já tu křepelenku chytat.:]

3.
Chytaj si ju má cerenko chytaj,
[:enom sa jí pérek nedotýkaj.:]