Vy hory vzdialené

Dolná Ždaňa, Pohronie

1.
Vy hory vzdialené, vy znáte ten môj žiaľ,
[:vy znáte miláčka mojeho, ktorý ma miloval.:]

2.
Ktorý mňa miloval, lásku mi sľuboval,
[:odišiel v cudzinu ďalekú, mňa smutnú zanechal.:]

3.
Do hrobu mňa dajte, mé telo nevinné,
[:a na môj hrob zasaďte krík bielej ľalie.:]

4.
Krík bielej ľalie, na znamení budú ,
[:pre teba falošníku, žes mňa nechal smutnú.:]

5.
Krík bielej ľalie, dve ruže červené,
[:tu leží dievčatko švárne od žiaľu zmorené.:]