Ach, milý, milý muoj

1.
Ach, milý, milý muoj, zelená ratolesť,
[:Ach, milý, milý muoj, zelená ratolesť,
pre tie tvoje oči nemuožem sa najesť.:]

2.
Nemuožem sa najesť, ani vody napiť,
[:nemuožem sa najesť, ani vody napiť,
príďže ma, milý muoj, na večer navštíviť.:]

3.
Príďže ma, príďže ma, aspoň na chvíľočku,
[:príďže ma, príďže ma, aspoň na chvíľočku,
aspoň na okienko položiť ručičku.:]