Vedla sem si, vedla

Záhorie

1.
Vedla sem si, vedla, tak jak jedna ze sta,
z vysokej stoličky, ej, na nízku sem sedla,
z vysokej stoličky na nízku sem sedla.

2.
Prebírala sem si medzi malinama,
až sem si, mamičko, ej, zelenú vybrala,
až sem si, mamičko, zelenú vybrala.

3.
Zelenú, zelenú, velice kyselú,
neuvidíte mňa, ej, do roka veselú,
neuvidíte mňa do roka veselú.