Za tú našu záhradečku

1.
Za tú našu záhradečku
píska Janík na lístečku.
Píska, píska, na mňa volá,
poď, Anička, duša moja.

2.
A na čo by k tebe išla,
veď si povedal, že som pyšná.
Pyšná, pyšná, aj sa hnevám,
žiadnej lásky k tebe nemám.

3.
Skočil z koňa, dal jej facku,
tu máš, milá, za tu lásku.
Obrátil sa, dal jej druhú,
tu máš, milá, za tu hubu.

4.
Červená krv ju zaliala,
do ručníčka hlávku dala.
Do ručníčka bieleho,
tam je facka od milého.