Aj, Bože môj, čo je mne

1.
Aj, Bože môj, čo je mne, takej starej drabine,
zahynúť mi nedajte, doktora mi volajte.