Za vysokou horou

Važec

1.
Za vysokou horou dvanásť párov volov,
[:zamajme, Maruška, zamajme ich domov.:]

2.
Pojmeme ich domov, budeme bohatí,
[:bude ta chciet, Maruš, aj z pekla rohatý.:]

Pre akordeón upravil Juraj Kučera