Akože ja pôjdem

1.
Akože ja pôjdem cez ten háj zelený,
[:všetke majú mamky, moja leží v zemi.:]

2.
Aj, mamička moja, vstaňte vy mne hore,
[:urobte poriadok v tom sirotskom dome.:]

3.
Aj, dcéruška moja, čože za chybu máš,
[:že mne v čiernej zemi odpočívať nedáš.:]

4.
Aj, mamička moja, mrcha macochu mám,
[:keď ma ona češe, krv mi z uškou teče.:]