Veje vetrík po doline

1.
Veje vetrík po doline,
šuhaj milú sebou bere.

2.
Ber ma, milý, ber ma sebou,
milerada pôjdem s tebou.

3.
Nechoj, milá, vedľa koňa,
budú vraveť, že si moja,

4.
Ale idi strán chodníčka,
budú vraveť: Brat, sestrička.

5.
Do pol hája prichádzajú,
tak sa oni zhovárajú.

6.
Steľ mi, milá, steľ mi ložu,
už od spania nič nemôžu.

7.
Z čohože ti ju mám stlati,
nedala mi perín mati.

8.
Už ma doma spomínajú,
mladšiu sestru vydávajú.

9.
Mladšiu sestru s perinamí
a mňa smutnú so slzamí.

10.
Mladšej sestre kone, voly,
a mne smutnej pusté hory.

11.
Tak sa takej panne vodí,
čo za svojou vôľou chodí.

12.
Ja som jedna taká bola,
po svevoli som chodila.