Vypime oldomáš

Podpoľanie

1.
[:Vypime oldomáš na tú lásku našu,:]
už ohlášky vyšli, pôjdeme k sobášu.

2.
[:Tam nám pred oltárom farar ruky zviaže:]
a budeme svoji, ako Pán Boh káže.

3.
[:A budeme svoji, kým budeme živí,:]
požehnaj nás Bože, Bože dobrotivý.

4.
[:Prečo si plakala, keď ťa sobášili,:]
či si si myslela ľúbeť sa s inými.