A ty, Hana

detská hra

1.
A ty, Hana, stoj v kole, stoj v kole,
ružovaný vienok, ružovaný vienok nový,
má peniažky, kto je dobrý, ružovaný vienok.

2.
A komu sa skloniť máš, skloniť máš,
ružovaný vienok, ružovaný vienok nový,
má peniažky, kto je dobrý, ružovaný vienok.

3.
A koho mášbozkati, bozkati
ružovaný vienok, ružovaný vienok nový,
má peniažky, kto je dobrý, ružovaný vienok.

4.
A koho máš vziať do tanca, vziať do tanca,
ružovaný vienok, ružovaný vienok nový,
má peniažky, kto je dobrý, ružovaný vienok.