Za jasnej, tichej noci

Zázrivá, vianočná

1.
Za jasnej, tichej noci, spev anjelov sa ozýva,
[:Ježiško maličký v jasličkách sa radostne usmieva.:]

2.
V polnoci, v tichom háji, vtáčkovia prekrásne spievajú,
[:Ježiška malého v jasličkách tíško uspávajú.:]

3.
Vôl, osol zohrievajú to malé Božské Dieťatko,
[:do jasieľ na neho dýchajú, spí sa mu presladko.:]

4.
Mária ho kolembá a svätý Jozef mu spieva,
[:pastieri na fujarách hrajú aj sa mu klaňajú.:]


Fonetický zápis
Za jasnej, ťichej noci

1.
Za jasnej, ťichej noci, spev aňjelov sa ozíva,
[:Ježiško maľičkí v jasličkách sa radostňe usmieva.:]

2.
V pou̯noci, v ťichom háji, ftáčkova̋ prekrásňe spievajú,
[:Ježiška mau̯ieho v jasličkách ťíško uspávajú.:]

3.
Vu̯ou̯, osou̯ zohrievajú to mau̯ou̯ Božsku̯o Dieťatko,
[:do jasiel na ňeho díchajú, spí sa mu presu̯adko.:]

4.
Mária ho kolembá a svätí Jozef mu spieva,
[:pasťieri na fujarách hrajú aj sa mu klaňajú.:]
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť