Veje vietor, veje

1.
Veje vietor, veje a to všetko od hôr,
[:frajerôčka moja, otvorže mi, otvor.:]

2.
Otvorže mi, otvor, moja milá dvere,
[:ak mi neotvoríš, inde ma zaveje.:]

3.
Otvorže mi, otvor, môžeš mi otvoriť,
[:bolas mi frajerkou, môžeš mi ženou byť.:]

4.
Dolinu som prešiel, a vŕšok nemôžem,
[:frajerku som našiel, a ženu nemôžem.:]

5.
Frajerka je moja, a žena neviem čia,
[:to je veru pravda, ľudia to dosvedčia.:]

6.
Veje, vietor, veje, po jačmennom klase,
[:každý frajer pozná frajerku po hlase.:]

7.
Pomysli si, šuhaj, na to slovo jedno,
[:čo si mi povedal, keď sme stáli vedno.:]

8.
Pomysli si, šuhaj, na tú našu lásku,
[:že sme sa my zišli ako zrnká v klásku.:]