Vešele to poľo

Spiš

1.
Vešele to poľo, kdze je serco mojo,
ešči je veselšo, kdze sme obidvojo.

2.
Kedz mileho vidzim, mojo pocešeňi,
serdečko mi horí, tak jako v plameňi.

3.
Robota mi idze, jakbi ju z vodi ľal,
jakbi mi mili moj za dzešec moci dal.

4.
Jednim očkom hľedzim na moju robotu,
druhim na mileho, na moju ochotu.

5.
Či še mu tež dobre pšeňička zažina,
či tež na mňe pozre radostňe očima.

6.
Zažinaj si mili, naj ci Boh pomaha,
že bich o tak na rok už ľem cebe žala.