Zbíjal som, ja zbíjal

Zázrivá, Orava, zbojnícka

1.
[:Ovce moje ovce, nech vás pasie kto chce,:]
[:ja vás pásť nebudem, radšej na zboj pôjdem.:]

2.
[:Zbíjal som ja zbíjal, nie za rôčik prvý,:]
[:ale som nevylial kvapku suchej krvi.:]

3.
[:Nebojím sa jeden, čo ich príde sedem.:]
[:Keď ich príde dvadsať, budem sa obracať.:]

4.
[:Nebojím sa jeden, čo ich príde sedem.:]
[:Keď ich príde meru, nebojím sa veru.:]

5.
[:A keby nás bolo, švárnych chlapcov dvesto,:]
[:veď by sme udreli na Žilinské mesto.:]

6.
[:Hej, ale že nás je, hej iba jedenásť,:]
[:keby sme udreli polapali by nás.:]


fonetický zápis
Zbíjau̯ som jä zbíjau̯

1.
[:Ofce moje ofce, ňech vás pasie chto chce.:]
[:Ja vás pásť ňebuďem, račej na zboj puojďem.:]

2.
[:Zbíjau som ja zbíjau ňie za ruočik prví,:]
[:ale som nevyla̋u kvapku suchej krvi.:]

3.
[:Ňebojím sa jeden, čuo hich príďe seďem.:]
[:Keť hích príďe dvacať buďem sa obracať.:]

4.
[:Ňebojím sa jeden, čuo hich príďe seďem.:]
[:Keť hích príďe meru, nebojím sa veru.:]

5.
[:A kebi nás bouo švárnich chuapcuof dvesto,:]
[:veť by zme udreľi na Žiľinskuo mesto.:]

6.
[:Hej, ale že nás je, hej, iba jedenásť,:]
[:kebi zme udreľi pouapaľi bi nás.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť