Veje vetor po doline

1.
Veje vetor po doline.
[:Veje vetor po doline,
moja mladosť len tak hynie,
moja mladosť len tak hynie.:]

2.
Moja mladosť aj podoba,
[:moja mladosť aj podoba,
moja mladosť aj podoba,
ta mi ide ako voda,
ta mi ide ako voda.:]

3.
Jedna príde, druhá zíde,
[:jedna príde, druhá zíde,
moja mladosť viac nepríde,
moja mladosť viac nepríde.:]