A veru valaše

Zázrivá, Orava

1.
A veru valaše v bielenej košeli,
[:nebudeš ty líhať na mojej posteli.:]

2.
Postieľočka moja vysoko vystlaná,
[:nie pre chudobného, ale len pre pána.:]


fonetický zápis

A veru vau̯aše
Zázriva, pastierská

1.
A veru vau̯aše v bielenej košeľi,
[:ňebuďeš ti ľíhať na mojej posťeľi.:]

2.
Posťieu̯očka moja visoko vistu̯aná,
[:ňie pre chudobnieho, ale len pre pána.:]
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť