A veru valaše

Zázrivá, Orava

1.
A veru valaše v bielenej košeli,
[:nebudeš ty líhať na mojej posteli.:]

2.
Postieľočka moja vysoko vystlaná,
[:nie pre chudobného, ale len pre pána.:]


fonetický zápis

A veru vau̯aše
Zázriva, pastierská

1.
A veru vau̯aše v bielenej košeľi,
[:ňebuďeš ti ľíhať na mojej posťeľi.:]

2.
Posťieu̯očka moja visoko vistu̯aná,
[:ňie pre chudobnieho, ale len pre pána.:]