Vo Zvolene stred mesta

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Vo Zvolene stred mesta,
biela ruža vykvitla,
[:tá zvolenská kasárnička,:]
bielou škridlou pokrytá.

2.
Nebojte sa mamička,
mám vraného koníčka.
[:Koľko razy naňho sadnem,:]
zabolí ma hlavička.

3.
Hlavička ma zabolí,
srdiečko mi zazvoní.
[:Nepríde mi na môj pohreb,:]
žiadny z mojej rodiny.

4.
Ani otec, ani mať,
ani sestra, ani brat.
[:Ani moja najmilejšia,:]
nepríde mi zbohom dať.