A ja dzivka

Zemplín

1.
A ja dzivka u maceri sama,
porajce mi vohľedňika pana,
[:žebi vun mal schodi mramorovo,
ku oblačku ot špajžička joho.:]

2.
Mila moja, šmerc ce veš,
kec še doznam chto chodzi za tobu,
[:či še doznaš, či ňedoznaš toho
darmo š´ chodzil do dvora našoho.:]

3.
Jaj, Bože muj, co to s toho budze,
zaostaľi na mňe šicke ľudze,
[:šicke ľudze i valalska baba,
tota mojmu zaľubeňu rada.:]