Voli, voli, sivé voli

1.
Voli, voli, sivé voli,
vyženem vás na úhory,
ej, na úhory na zelené,
ej, a já pojdzem k mladej žene.

1.
Neni žena jako žena,
dala muža do vezenia,
ej, do vezenia do takého,
ej, že nevýdze jakživ z neho.