Vy oči krásné

Hudba a text Karel Hašler

1.
Vy oči krásné, oči milované,
kterak vás vroucně ráda mám.
Vždyť se vás žár a vroucí touha plane,
za vaší lásku život dám.
Vy oči zasněné, po čem toužíte,
mé srdce raněné, že nevidíte?
Vy oči krásné, oči milované,
kterak vás vroucně ráda mám.

Refr.:
Kdo lásku nevidí, těžko ji najde
a kdo ji ošidí, navždy mu zajde.
Kdo lásku zatratí, v nic mění svět,
se navrátí už nikdy zpět.

2.
Má láska jest jak v máji vzkvetlá růže,
mé srdce vznítil očí jas.
Má láska jest jak v máji vzkvetlá růže,
jejíž květ spálil jarní mráz.
Na duši raněnou, na květ jež vadne,
sotva si vzpomenou dvě oči chladné.
Má láska jest jak v máji vzkvetlá růže,
mé srdce vznítil očí jas.

Refr.: