Vltavo, Vltavo

Hudba a text Karel Hašler

1.
Pod skálou, na níž stál Vyšehrad,
ku Praze valí se řeka,
já bych se zeptal jí tolik rád,
co na mne ve světě čeká?
Nikdy se ničeho neleknu,
třeba jsem na světě rád,
na břehu pod skalou pokleknu,
budu se pokorně ptát:

Refrén:
Vltavo, Vltavo, vodičko hluboká,
pověz mi, co bude do dne a do roka,
pověz mi, co voda přinese,
pověz mi, co voda odnese?
Řekni mi, kolikrát Země se otočí,
než český dragoun si na koně vyskočí,
kdy z nocí odejde ošklivý sen,
kdy se zas rozbřeskne den?

2.
Pověz mi, budu-li nahoře,
řekni mi, budu-li dole,
než rolník strniště zaoře,
než znovu oseje pole?
Pověz mi, co přijde, pomine,
pověz, co čeká mě as,
co bude žíti, co zahyne,
co příští přinese čas?

3.
Vltava mlčí, nic neříká,
jen její voda se kalí,
od jihu k severu uniká
kolem té vysoké skály.
Široce rozpíná ramena
Vltavy mohutný proud.
Skála je tvrdá a kamenná,
kdo v světě chtěl by s ní hnout?