Akô je to pekné pri sobáši

Podbiel, Orava

1.
[:Akô je to pekné pri sobáši,
keď zelený venček hlavu krášli,:]
[:keď je pri sobáši za čepčená,
neni je to panna, ani žena.:]

2.
[:Načo mi je, načo, taká žena,
ona má zo sebou dosť trápeňá,:]
[:nevie kravy dojiť, mlieka mútiť,
ani mi košielky nevie ušiť.:]

3.
[:Ani mi košielky neušiješ,
ani mi perečko neuviješ,:].
[:ľahneš do postele, i to krížom,
či sa to tak spáva s mladým mužom.:]