Aké to svetlo

1.
Aké to svetlo odrazu zletlo ponad nás?
[:Aký to bájny, neobyčajný počuť hlas.:]

2.
Badáme všetci podivné veci dejú sa,
[:čudesné žiare tu cez chotáre stelú sa.:]

3.
A tú tvar jasnú, úžasne krásnu vidíte?
[:Či, bratia, i vy strach úukostlivý cítite?:]

4.
Ó, neľakaj sa pastierská chasa, s vami Pán.
[:Ja, anjel jeho, blaha všetkého, spievam vám.:]

5.
Dnes objavil sa, dnes narodil sa Spasiteľ.
[:Váš a celého rodu veľkého Tešiteľ.:]