A ponyže haju

rusínska

1.
A ponyže haju, stojiť kiň sedlanyj,
syďyť na ňim, syďiť, Jaňik maľovanyj.

2.
A sydyť vin, sydyť, na lystočok pyše
a joho najmilša ďivčatko kolyše.

3.
Iď lem ty, Haňičko, do sklepu mojoho,
napyj ty sja, napyj, vynka červenoho.

4.
A choc by ja pyla, spid fijalky koriň,
nigda ja ne budu, svojim ďivkam roviň.

5.
Bo druha ďivčata vyjuť soj vinočky,
a ja ne vesela, hotuju peľušky.