A v tej hore ohník horí

1.
[:A v tej hore ohník horí,
samý čistý javorový,:]
[:Anička sa pri ňom hreje
a Janík sa pre ňej smeje.:]

2.
[:U susedov mám frajera,
ale mi ho bránia doma,:]
[:bráni mi ho otec, mati,
že ho nesmiem milovati.:]

3.
[:A keď mi ho aj bránite,
z tohto sveta ma zmárnite,:]
[:z tohto sveta pojďem preňho,
lebo ho milujem veľmo.:]