A mu̯oj oťec takí bou̯ - A môj otec taký bol

A mu̯oj oťec takí bou̯
Zázriva, mládenecká, žartovná
(Zdroj: http://zazrivskamuzika.sk, 23. 4. 2019)

1.
A muoj oťec takí bou, do hori ma zaviedou,
[:posadiu ma na bučka, tu mi kukaj kukučka.:]

2.
A muoj zasa takí bou, do koľies ma zapra̋hou,
[:poháňäu ma kijäkom, sinu ťähaj z buja̋kom.:]

3.
Včera som sa oženiu, dnes ma oťec oďeliu,
[:dau mi kožuch zo všima, sinu kívaj plecima.:]

4.
Moja mamka taká je, keť má robiť chorá je,
[:keť husľički zahrajú, nožički hej virgajú.:]

5.
Mojej milej nesvečí, višívanuo na čepci,
[:lepšie by hej svečauo krafskuo lajno na čeuo.:]

6.
Moja žena takí pes, nekceua bi švápku jesť,
[:len červenie jabĺčka, aby boua lähučká.:]


Spisovná verzia
A môj otec taký bol

1.
A môj otec taký bol, do hory ma zaviedol,
[:posadil ma na bučka, tu mi kukaj kukučka.:]

2.
A môj zasa taký bol, do kolies ma zapriahol,
[:poháňal ma kyjakom, synu ťahaj s bujakom.:]

3.
Včera som sa oženil, dnes ma otec oddelil,
[:dal mi kožuch so všima, synu kývaj plecima.:]

4.
Moja mamka taká je, keď má robiť chorá je,
[:keď husličky zahrajú, nožičky jej virgajú.:]

5.
Mojej milej nesvedčí vyšívané na čepci,
[:lepšie by jej svedčalo kravské lajno na čelo.:]

6.
Moja žena taký pes, nechcela by švábku jesť,
[:len červené jabĺčka, aby bola ľahučká.:]
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť