A mu̯oj oťec takí bou̯ - A môj otec taký bol

A mu̯oj oťec takí bou̯
Zázriva, mládenecká, žartovná
(Zdroj: http://zazrivskamuzika.sk, 23. 4. 2019)

1.
A muoj oťec takí bou, do hori ma zaviedou,
[:posadiu ma na bučka, tu mi kukaj kukučka.:]

2.
A muoj zasa takí bou, do koľies ma zapra̋hou,
[:poháňäu ma kijäkom, sinu ťähaj z buja̋kom.:]

3.
Včera som sa oženiu, dnes ma oťec oďeliu,
[:dau mi kožuch zo všima, sinu kívaj plecima.:]

4.
Moja mamka taká je, keť má robiť chorá je,
[:keť husľički zahrajú, nožički hej virgajú.:]

5.
Mojej milej nesvečí, višívanuo na čepci,
[:lepšie by hej svečauo krafskuo lajno na čeuo.:]

6.
Moja žena takí pes, nekceua bi švápku jesť,
[:len červenie jabĺčka, aby boua lähučká.:]


Spisovná verzia
A môj otec taký bol

1.
A môj otec taký bol, do hory ma zaviedol,
[:posadil ma na bučka, tu mi kukaj kukučka.:]

2.
A môj zasa taký bol, do kolies ma zapriahol,
[:poháňal ma kyjakom, synu ťahaj s bujakom.:]

3.
Včera som sa oženil, dnes ma otec oddelil,
[:dal mi kožuch so všima, synu kývaj plecima.:]

4.
Moja mamka taká je, keď má robiť chorá je,
[:keď husličky zahrajú, nožičky jej virgajú.:]

5.
Mojej milej nesvedčí vyšívané na čepci,
[:lepšie by jej svedčalo kravské lajno na čelo.:]

6.
Moja žena taký pes, nechcela by švábku jesť,
[:len červené jabĺčka, aby bola ľahučká.:]