A ponižej Prešova dzivky še kupaju

1.
A poňižej Prešova
a poňižej Prešova
dzivki še kupaju,
ej, dzivki še kupaju.
na žeľene verbinki,
na žeľene verbinki
chustečki višaju,
ej chustečki višaju.

2.
Ej, podzme, pajtaš, podzme,
ej, podzme, pajtaš, podzme,
dze dva svički horia,
ej, skoro zadurkame,
ej, skoro zadurkame,
doraz nam otvoria,
ej, doraz nam otvoria.

3.
Ej, a tam ňepujdzeme,
ej, a tam ňepujdzeme,
dze ľen jedna hori,
ej, dze ľen jedna hori,
bo tam dzivka paradna,
bo tam dzivka paradna,
ta nam ňeotvori,
ej, ta nam ňeotvori.