Vŕšek doľinečka

1.
Vŕšek doľinečka, pekná rovjanečka,
[:nepúščaj Anička z večera Janíčka.:]

2.
Jako ho nepuscic, kedz ma pekne prosí.
[:pusci ma Anička, já ci poviem čosi.:]

3.
Jako ho púščala tak mu povedala,
[:za jeho dobrotu pekne ďakovala.:]

4.
Ďakujem ci, milý, ďakujem ci za to,
[:že si k nám šľiapával popred dvere blato.:]

5.
Popred dvere blato, popod okná hľinu,
[:hľadaj si šuhajko frajérečku inú.:]

6.
Hľadaj si hu, hľadaj, bodajs´ héj nenašól,
[:abys´ zajtrá večer k naším dverám prišól.:]

7.
K naším dverám prišól a na mňa zavolal,
[:odpusci mi milá, čo som ca rozhneval.:]