Ztratila sem fěrtušek

1.
Ztratila sem fěrtušek, kdo ho našel, Matušek,
ty Matůšku vrať ně ho, ať nechodím bez něho.

2.
Cos to Kačo dělala, žes fertušek ztratila,
dívala sas po vrabcoch, nebo pošvarných chlapcoch.

3.
Ztratila sem svačinu, nevím v kerů hodinu,
estli včera, lebo dnes, lebo ně jů sežral pes.

4.
Ztratila sem zrcadlo, nevím kde ně vypadlo,
či v kostele, či v tanci, či ho majů mládenci.