A za nasym stolym

Łapsze Wyżne, Poľsko, Zamagurie

1.
A za nasym stołym dwa gołąbki siedzom,
[:ludzie im zowidzom ze sie radzi widzom.:]

2.
Ej, ludzie przeludzie, nie zowidzcies tego,
[:ze my sie kochome co komu do tego.:]

3.
Co komu do tego, co kogo obchodzi,
[:ze my sie kochome, bo my jescze młodzi.:]

4.
Starzi sie kohajom chocz by nog nimajo,
[:mlodzi sie dziwujom, ze sie pocalujo.:]