Aj, Bože, prebože, zľe je na sveťe

ždánska, Tekov

1.
Aj, Bože, prebože, zľe je na sveťe,
chudobnú ďievčinu, ňikdo nevezňe.
[:Každý si vyberá s ťisícama,
chudobná ďievčina, čože robiť má.:]

2.
Všetke mamke svojich synov nahovárajú,
chudobňie ďievčence odhovárajú.
[:Ňeber si chudobnú, tá ňič ňemá,
jej oťec chudobný, ňič ťi s ňou nedá.:]